Käyttöehdot Matka Tietoisuuteen

Käyttöehdot

EHDOT JA TURVALLISUUSOHJEET

LUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN RYHDYT KÄYTTÄMÄÄN PALVELUITA.


Matka Tietoisuuteen on mahdollisesti voimakkaita tunteita herättävä kokemus. Kun lähdemme tutkimaan itseämme ja elämäämme, voi olla että kohtaamme paljon kivuliaita asioita. Näiden kohtaaminen on tärkeä osa itsensä kehittämistä ja kurssin tarkoituksena on antaa mahdollisimman turvalliset ja hyvät puitteet tähän.

Kurssille osallistujilla on vastuu tehdä harjoitukset loppuun, jotta kivun läpi pääseminen on mahdollista, ja myös tarpeen tullen hakeutua tarvitsemaansa hoitoon.


Kurssi kehittäjä ja ylläpitäjä Minna Mustapää on luonut kurssin omasta itsensä kehittämisen matkasta viiden vuoden ajalta, jolloin hän perehtyi ja kävi läpi lukuisia meditaatio-, NLP- ja muita itsensä kehittämisen koulutuksia. Kurssi on saanut inspiraationsa Minnalle kaikkein tärkeimmistä mieltä avartavista konsepteista ja tehokkaimmista harjoituksista.


Kurssin kehittäjä ja ylläpitäjä ei ole terveydenhuollon ammattilainen eikä esiinny sellaisena. Kurssilla esitellyt ajatukset perustuvat Minna Mustapään kokemukseen itsensä kehittämisestä ja hyvinvoinnista. Joidenkin lääketieteen edustajien nykyiset näkemykset voivat poiketa kurssilla esitetyistä ajatuksista. 

Menetelmässä ei ole kyse lääketieteellisestä hoidosta tai terapiasta eikä kurssin ostaminen muodosta hoitosuhdetta kurssilaisen ja kurssijärjestäjän välille. Emme lupaa, että kurssin myötä kurssilainen kokee olotilassaan suurta muutosta, mutta useimmiten kurssin käymällä ja harjoituksia ohjeiden mukaisesti tekemällä ihmiset läpikäyvät avartavia kokemuksia, jotka tuottavat tietoisuuden avulla helpotusta, lisääntynyttä tyytyväisyyttä, itsevarmuutta ja sisäistä rauhaa.


Mikäli haasteenasi on vaikea psyykkinen ongelma, kuten persoonallisuuden jakautuminen, skitsofrenia tai muu vakava mielenhäiriö, ei kurssia saa käydä kuin asianmukaisen häiriöihin perehtyneen ammattilaisen avulla.


Mikäli jokin harjoitus aiheuttaa kurssilaisen kokemuksen mukaan hänelle vakavan fyysisen tai psyykkisen reaktion, tällaisissa tilanteissa on myös suositeltavaa käydä kurssi yhdessä hoitavan lääketieteen ammattihenkilön kanssa.


Harjoituksia ei saa tehdä ajoneuvoa ajaessa tai veden varassa ollessa.

 

Suorita aina kaikki harjoitukset loppuun asti, äläkä lopeta prosesseja kesken. Käänny aina avun puoleen, jos tarvitset tukea.


Kurssilainen ottaa itse vastuun siitä, että suorittaa kurssin tässä asiakirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Kurssilaisten edellytetään ottavan täydellinen vastuu omasta psyykkisestä ja/tai fyysisestä hyvinvoinnistaan sekä kurssin aikana että sen suorittamisen jälkeen.


Kurssin ostamalla/kurssin aloittamalla sitoudut noudattamaan yllä olevaa.

LUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN RYHDYT KÄYTTÄMÄÄN PALVELUITA.

Tmi Minna Melanie Mustapää, 2839134-9, [email protected] (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”), tarjoaa pääsyn ja käyttöoikeuden osoitteessa [ www.marianordin.fi ] (jäljempänä "Palvelin") olevaan palveluun (jäljempänä "Palvelut") seuraavien käyttöehtojen mukaisesti. 

Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelimen ja Palvelut yhteistyössä Kajabin kanssa, joka tarjoaa teknisen verkkokurssialustan.

Käyttämällä Palveluita ja Palvelinta sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja, jotka sitovat sinua ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien. Mikäli et halua tulla sidotuksi näihin käyttöehtoihin, älä käytä Palvelinta tai Palveluita ja/tai älä osallistu Palveluihin. 

Sitoudut käyttämään Palveluita vain ei-­­kaupallisiin tarkoituksiin näiden käyttöehtojen ja soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti tavalla, joka ei loukkaa muiden oikeuksia tai rajoita tai estä ketään muuta käyttämästä ja nauttimasta Palveluista. Soveltuvan lain sallimissa rajoissa nämä käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja Palveluntarjoajan välillä.


1. Palvelujen sisältö


Palveluntarjoaja saattaa oman harkintansa ja/tai päätöksen perusteella ilman ennakkovaroitusta muuttaa, vaihtaa tai poistaa osia Palveluista. 


2. Palvelujen käyttö 


a. Palvelujen käyttö ilman rekisteröitymistä 


Jotkin Palvelut ovat saatavilla ilman tarvetta rekisteröityä käyttäjäksi Palvelimelle ja Palveluihin. 


Palveluita voidaan käyttää ilman rekisteröitymistä siten ja siinä laajuudessa kuin Palveluntarjoaja kulloinkin katsoo sopivaksi. Palveluntarjoaja varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa ja poistaa Palveluiden komponentteja ja osia, jotka sallivat Palvelujen käytön ilman rekisteröitymistä. Tällaisia Palveluiden komponentteja ja osia voidaan myös muuttaa sellaisiksi, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät. 


b. Rekisteröityminen 


Jotkin Palvelut edellyttävät, että rekisteröidyt Palvelimelle. Palvelun käyttö ja rekisteröityminen on ilmaista. Rekisteröitymisen yhteydessä sinun tulee ilmoittaa ainakin sähköpostiosoitteesi.


Olet vastuussa Palvelimelle ja/tai Palveluihin lähettämistäsi Henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista, joita saatat kärsiä paikkansa pitämättömien tietojen johdosta. 


Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Et saa paljastaa Käyttäjätunnustasi kolmannelle osapuolelle etkä saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää sitä. Palvelun käyttö ilman henkilökohtaista tilausta on kielletty. Mikäli käytät Palvelua ilman henkilökohtaista tilausta, sitoudut suorittamaan kulloinkin voimassa olevan Palvelun hinnan Palveluntarjoajalle. 

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjätunnuksesi sopimattomasta tai laittomasta käytöstä, mikäli Käyttäjätunnuksesi paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki Käyttäjätunnustasi käyttämällä tehdyt toimet katsotaan sinun tekemiksesi. Mikäli tulet tietoiseksi Käyttäjätunnuksesi oikeudettomasta käytöstä tai mikäli Käyttäjätunnuksesi luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee sinun ilmoittaa tästä välittömästi Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja voi tällöin pyynnöstäsi tai oman harkintansa mukaisesti sulkea Käyttäjätunnuksesi sen väärinkäytön estämiseksi. Soveltuvan lain sallimissa rajoissa Palveluntarjoaja kiistää kaikenlaiset Käyttäjätunnuksen sulkemisesta aiheutuvat vastuut. 


Sinun on oltava vähintään 15 vuotta vanha käyttääksesi Palveluita. Kaikkien alaikäisten, millä tarkoitetaan tässä yhteydessä myös 15 vuotta täyttäneitä, jotka soveltuvan lain mukaan ovat alaikäisiä tai vajaavaltaisia, tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen Palvelimen ja/tai Palvelujen käyttämistä. 


c. Käyttäjätunnuksen poistaminen 


Sinulla on oikeus tahtosi mukaan poistaa Käyttäjätunnuksesi. Poistaaksesi Käyttäjätunnuksesi sinun tulee lähettää sähköpostia osoitteeseen [email protected]


Käyttäjätunnuksen poisto astuu voimaan viimeistään neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluttua siitä, kun Palveluntarjoaja tai Kumppani kuittaa pyyntösi Käyttäjätunnuksen poistamisesta vastaanotetuksi. 


Palveluntarjoajalla on myös alla kohdan 4 mukaisissa tilanteissa oikeus poistaa Käyttäjätunnuksesi. Palveluntarjoaja varaa lisäksi oikeuden poistaa Käyttäjätunnuksesi, jos et ole käyttänyt Palveluita [12] kuukauteen.3. Käyttäytyminen Palveluissa 


Olet henkilökohtaisesti vastuussa Palvelimen ja Palveluiden käytöstäsi sekä viesteistäsi ja tekemistäsi toimenpiteistä Palvelimella ja Palveluissa. Sanottu vastuu kattaa kaikki Palvelimelle ja/tai Palveluihin lähettämäsi viestit ja muun yhteydenpidon, mutta ei rajoitu niihin. Lähettämällä mitä tahansa tietoa tai sisältöä Palvelimelle sitoudut puolustamaan Palveluntarjoajaa ja vapauttamaan Palveluntarjoajan kaikenlaisista vastuista, jotka johtuvat tai ovat seurausta Palvelimelle tai Palveluihin lähettämästäsi tai lisäämistäsi tiedoista tai sisällöstä. 


Palveluntarjoaja pitää ilman rajoituksia muun muassa seuraavia tekoja, joita et saa tehdä tai yrittää tehdä, näiden käyttöehtojen ja Palvelujen vastaisina: 


• laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen tai lähettäminen Palvelimelle ja/tai Palveluihin;


• laiton hakkerointi, krakkerointi tai väärän tai turmeltuneen ohjelmiston levittäminen;


• mikä tahansa muu laiton teko Palvelujen käytön yhteydessä, mukaan luettuna kaikenlaisen kolmansien osapuolien tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia loukkaavan tiedon tai materiaalin lähettäminen;


• Palvelujen hyväksikäyttö tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai mitä tahansa soveltuvaa lakia tai määräystä;


• muiden käyttäjien, henkilöiden, henkilöryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä;


• tekeytyminen toiseksi henkilöksi;


• muiden käyttäjien salasanojen tai käyttäjätilitietojen käyttäminen tai käytön yrittäminen;


• viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen;


• minkä tahansa ohjelmistojen tai ohjelmistojen osien lataaminen Palvelimelta tai Palveluista (lukuun ottamatta tilanteita, joissa Palveluntarjoaja tai tämän osoittamat kolmannet osapuolet ovat nimenomaisesti sallineet tällaisen lataamisen);


• Palvelimen ja/tai Palvelujen muokkaaminen; tai


• käänteismallintaminen, dekompilaatio tai mikä tahansa muu teko, jolla objekti-­­ tai binäärikoodia muunnetaan lähdekoodiksi. 


Mikäli Palveluntarjoaja oman vapaan harkintansa mukaisesti katsoo tai mikäli jokin viranomainen tai tuomioistuin katsoo, että olet rikkonut näitä käyttöehtoja ja/tai käyttänyt Palvelinta ja/tai Palveluita mihin tahansa laittomaan tai muutoin kiellettyyn tarkoitukseen, Palveluntarjoaja voi oman harkintansa mukaan tai viranomaisen tai tuomioistuimen määräyksestä ja ilman minkäänlaista vastuuta sinua kohtaan 


• antaa sinulle varoituksen;


• estää pääsysi Palvelimelle ja/tai Palveluihin rajoittamattomaksi ajaksi; tai


• poistaa Käyttäjätunnuksesi ja Palveluihin lataamasi tai lisäämäsi materiaalin ja sisällön. 


Palveluntarjoaja ei ole velvollinen ilmoittamaan sinulle Käyttäjätunnuksesi poistamisesta, mutta oman harkintansa mukaan Palveluntarjoaja saattaa tällaisen ilmoituksen tehdä. 


4. Immateriaalioikeudet 


Kaikki oikeudet, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet Palvelimeen ja Palveluihin kuuluvat Palveluntarjoajalle tai sen lisenssinantajille. Et saa kopioida, muokata, levittää tai millään muullakaan tavalla käyttää hyväksesi immateriaalioikeuksien alaista Palvelimessa ja/tai Palveluissa saatavilla olevaa materiaalia, ellet ole saanut tähän oikeudenhaltijoiden nimenomaista suostumusta. Kaikki tavaramerkit, tuotemerkit ja toiminimet ovat haltijoidensa omaisuutta ja niiden luvaton käyttö on kielletty. 


5. Palveluihin osallistuminen 


Tuottamalla mitä tahansa sisältöä (kuten esimerkiksi tekstiä) Palveluihin sitoudut antamaan Palveluntarjoajalle täyden, ilmaisen ja peruuttamattoman ei-­­yksinomaisen oikeuden käyttää tällaista sisältöä mihin tahansa tarkoitukseen millä tahansa tavalla. 


Jotta Palveluntarjoaja voi käyttää tuottamaasi sisältöä, vakuutat täten, että (i) Palveluihin tuottamasi tai lisäämäsi sisältö on oman alkuperäisen työsi tulosta, tai sinulla on oikeudenhaltijan nimenomainen suostumus sisällön käyttöön ja lisäämiseen Palveluun eikä toimintasi riko mitään soveltuvaa lakia; ja (ii) sinulla on oikeus antaa Palveluntarjoajalle oikeus sisällön käyttämiseen yllä kuvatulla tavalla. 6. Vastuunrajoitus 


Sinun ja Palveluntarjoajan välillä sovitaan täten nimenomaisesti, että käytät Palvelinta ja Palveluita täysin omalla vastuullasi. Sinä yksin vastaat kaikesta tietokoneellesi tai ohjelmistollesi Palvelimen tai Palveluiden käytöstä aiheutuneista vahingoista. 


Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että Palvelut ovat käytössäsi ilman pitkiä keskeytyksiä, mutta Palveluntarjoaja ei vastaa Palveluissa mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai käyttökatkoista.


Palvelin ja Palvelut ovat saatavillasi sellaisena kuin ne ovat. Palveluntarjoaja varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, muokata ja evätä pääsyn Palvelimelle ja Palveluihin, mukaan luettuna oikeuden sulkea Palvelin ja Palvelut miten pitkäksi aikaa tahansa, ilman minkäänlaista vastuuta sinua kohtaan. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa siitä, että Palvelin tai Palvelut tai mikään Palvelimella tai Palveluissa esitetty tai saatavilla oleva tieto olisi paikkansapitävää tai muuten luotettavaa. 


Soveltuvan lain sallimissa rajoissa Palveluntarjoaja tai sen Kumppani ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, voittojen tai tulojen menetykseen tai liiketoiminnan keskeytymiseen ja sikäli kuin soveltuva laki ei salli Palveluntarjoajan ja Kumppanin rajata vastuutaan edellä mainitussa laajuudessa, Palveluntarjoajan ja Kumppanin kokonaisvastuu rajoittuu joka tapauksessa ja kaikissa tapauksissa sinun Palveluista maksamaan korvaukseen. 


7. Henkilötietojen kerääminen 


Palveluntarjoaja suhtautuu vakavasti toimittamiesi Henkilötietojen asianmukaiseen säilytykseen ja käsittelyyn. Henkilötietojasi käsitellään Palveluntarjoajan Tietosuojakäytännön mukaisesti. 


8. Näiden käyttöehtojen tulevat muutokset 


Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja oman harkintansa mukaisesti, minkä johdosta sinä sitoudut säännöllisesti tarkistamaan näiden käyttöehtojen sisällön. Jatkamalla Palvelimen ja/tai Palvelujen käyttöä sinun katsotaan hyväksyneen päivitetyt käyttöehdot. Mikäli et hyväksy päivitettyjä käyttöehtoja, sinun tulee lopettaa Palvelujen käyttö välittömästi. 


Palveluntarjoaja ylläpitää myös kulloinkin voimassaolevien käyttöehtojen paperiversiota. Paperiversioon voidaan tukeutua, mikäli voimassaolevista käyttöehdoista syntyy erimielisyyksiä. Käyttöehtojen paperiversion ehdot ja määräykset syrjäyttävät kaikkien sen kanssa ristiriidassa olevien käyttöehtojen ehdot ja määräykset. 


9. Lainvalinta ja oikeuspaikka 


Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset. Mikäli näihin käyttöehtoihin liittyvää erimielisyyttä ei kyetä ratkaisemaan osapuolten välisissä neuvotteluissa, erimielisyys ratkaistaan lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa. 


Kuluttaja voi saattaa näitä käyttöehtoja koskevan erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraatin kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). 


Nämä käyttöehdot eivät rajoita sinulla kuluttajana olevia sovellettavan pakottavan lainsäädännön nojalla olevia oikeuksia.


10. Kurssin peruuttaminen ja rahat takaisin takuu


Mikäli olet aloittanut kurssin, sinua koskee kurssin käyttöehtojen mukainen peruutusoikeus, takuun mukaisesti. Mikäli olet avannut kurssimateriaalit, kurssi katsotaan aloitetuksi. 


Rahat takaisin takuu on voimassa siitä päivästä kun olet ollut kurssilla vähintään 2kk ja enintään 4kk. Mikäli koet koko kurssiohjelman läpi käytyäsi ainakin kerran kaikkia ohjeita noudattaen ja kaikki harjoitukset kokonaisuudessaan tehden, että et saanut mitään irti kurssista ja se oli ajan hukkaa, on sinulla oikeus peruuttaa kurssi ja saada kurssimaksu takaisin. 


Rahat takaisin- takuun ehtona on todistaa, että olet käynyt kurssin kokonaisuudessaan alusta loppuun tehden kaikki harjoitukset lähettämällä muistiinpanosi osoitteeseen hello(@)minnamustapaa.com. Mikäli toimitat muistiinpanot ja voimme virallisesti todeta, että olet käynyt koko kurssin ohjeiden mukaisesti läpi, on sinulla oikeus rahat takaisin- takuuseen, siitä summasta jonka olet kurssista ostohetkellä maksanut. 


Takuun ehtona on myös, että olet ottanut yhteyttä kurssin järjestäjään tai asiakaspalveluun vähintään kerran ja pyytänyt apua harjoittelusi haasteisiin. Toimita liitteenä myös kopio tästä yhteydenpidosta, kysymyksestäsi ja saamastasi vastauksesta. 


Tässä tapauksessa oikeutesi kurssimateriaaleihin peruutetaan ja sinut poistetaan kurssilta, jonka materiaalit ovat normaalisti näkyvissä kurssin ostaneille yhden (1) vuoden ajan. Vähennämme kurssimaksun palautuksesta käsittelykulut 25€.

 
 
 
 
Close

Select Your Language