432 hz ja muut parantavat taajuudet

Maailma ja todellisuus on ihmeellisempi kuin osaamme edes kuvitella. Todellisuudessa on näkymättömiä ilmiöitä, jotka voivat auttaa meitä voimaan paremmin. Voimme ottaa ne käyttöömme yksinkertaisilla, mutta uskomattoman tehokkaailla tavoilla.

Yksi tapa lisätä hyvinvointia on äänten parantavat taajuudet.

Maailmassa kaikki värähtelee omalla värähtelytaajuudellaan. Käännä katseesi nyt johonkin "todelliseen", mitä näet ympäristössäsi. Kenties näet pöydän, seinän tai puunrungon. Ne tuntuvat kädelle kovilta ja pysyviltä. Jos zoomaat todella todella, todella lähelle, huomaat, että pöytä koostuu atomeista. Atomit ovat puolestaan tyhjää täynnä, mutta aivan kuten nopeasti pyörivä hyrrä, ne luovat illuusion aineesta. Tätä tarkoitan sillä, kun sanon, että kaikki värähtelee. 

 

Myös oma kehomme ja solut värähtelevät, sillä nekin koostuvat atomeista. Värähtelytaajuus on näkymätöntä kommunikaatiota välillä ja sillä on oma vaikutuksensa kaikkeen. Solumme reagoivat herkästi erilaisiin taajuuksiin ja näin ollen voimme vaikuttaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja terveyteen äänten avulla.

Myös tunteet ja kokemukset "värähtelevät". Tämän tiedät todeksi siitä faktasta, että ilo tuntuu erilaiselta kuin vaikkapa viha. Tunteet värähtelevät eri taajuuksilla, vaikka sitä on hankampi todistaa mittauksin, toisin kuin pöydän tai kiven värähtelyä.

Parantavien taajuuksien maailma tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman hyvinvoinnin edistämiseen

Kaikki tietävät musiikin parantavan voiman. Jo muutama ensimmäinen sävel ja tahti tutusta biisistä voi virittää meidät tietynlaiseen olemisen tilaan. Musiikin avulla voimme luoda toisiimme yhteyden, joka ei muilla tavoilla onnistuisi yhtä laajasti. Vai miten muuten selittäisit konserttien ja livekeikkojen vetovoiman vuosikymmenestä toiseen?

Musiikki yhdistää, vapauttaa ja opettaa meitä ymmärtämään itseämme ja toisia. Me tarvitsemme tunneilmaisuun sanatonta, toisiin yhdistävää ilmaisutapaa.

Musiikilla ja äänillä on tämän lisäksi muitakin ulottuvuuksia. Puhutaan parantavista taajuuksista, jotka värähtelyllään voivat kohentaa niin emotionaalista kuin fyysistäkin hyvinvointia eri tavoin. Tässä artikkelissa kerron näistä parantavista taajuuksista ja niiden eri käyttötarkoituksista.

Oletko koskaan miettinyt, voisiko äänen avulla parantaa sairauksia?

Vastaus tähän saattaa piillä tiettyjen taajuuksien vaikutuksessa. Monet tutkijat yrittävät ymmärtää ääniaaltojen parantavia vaikutuksia. Tutkijat kartoittavat nyt, voisiko aivoja "pestä" käyttäen ultraääntä. Aivojen puhdistaminen äänen avulla voisi auttaa esimerkiksi Alzheimerin taudin hoidossa.

Ääntä voi käyttää myös omatoimisesti. Moni on jo kokenut omakohtaisesti miten eri värähtelytaajuudet esimerkiksi äänihoidoissa voivat toimia kehossa luoden terveyttä edistäviä vaikutuksia.

Erään ystäväni synnytyksessä vaurioitunut häntäluukin oikeni äänihoidon seurauksena. Ystäväni kertoi, että synnytyksen jälkeen istuminen teki todella kipeää yli puolentoista vuoden ajan. Hän irvisti aina kivusta noustessaan ylös, varsinkin jos oli istunut pitkään paikallaan. Kipu ei tuntunut hellittävän ajan kuluessa vaan päinvastoin, vain paheni.

Ystäväni kärsi kivuliaasta vaivasta ja halusi löytää siihen ratkaisun, muttei olisi ikinä uskonut, että apu voi löytyä äänihoidosta. Perusterveydenhuollossa hänelle suositeltiin ratkaisuksi mukana kannettavaa reiällistä istuinta tai kirurgista toimenpidettä, mutta apu löytyikin paljon toimivammalla ja ihmeellisemmällä tavalla.

Ystäväni meni äänihoitoon lähinnä uteliaisuudesta. Hän ei uskonut, että se voisi parantaa näin fyysisiä vaivoja ja siksi hänellä ei ollut tullut edes mieleen odottaa apua äänihoidosta häntäluun kipuun liittyen. Äänihoitaja käytti erilaisia äänirautoja, yliäänilaulua ja äänimaljoja sekä muunlaisia instrumenttejä hoidon aikana. Jonkin aikaa äänihoidon jälkeen ystäväni huomasi yhtäkkiä, että kaikki kivut häntäluun seudulla olivat kadonneet, eikä istuminen enää ollut kivuliasta.

Itse olen käynyt Biofield Tuning -äänihaarukkahoidossa, jossa osa hoitavistä äänistä on sellaisia, että niitä ei edes korvalla kuule. Silti olen saanut hoidosta aivan upean olon. Suosittleen!

Joskus hyvin hienovaraiset, mutta hyvin syvällä meissä vaikuttavat hoidot ovat juuri niitä tehokkaimpia. Näin näyttää olevan äänihoitojenkin suhteen.

Ääni- ja sähköaallot yhdistyvät terveyden salaisuudeksi

Onko mahdollista, että ääni tai sähköaaltojen tiettyjen taajuuksien voima ja värähtely voi todella ulottua solutasolle asti ja vaikuttaa sitä kautta positiivisesti terveyteemme?

Tutkijat eri puolilla maailmaa ovat yrittäneet selvittää taajuuksien ja ääniaaltojen parantavia ominaisuuksia. Tutkimusta äänen ja musiikin terapeuttisista vaikutuksista on tehty psykologian, neurologian ja stressinhallinnan aloilla. Esimerkiksi musiikkiterapiaa on käytetty osana kokonaisvaltaisia hoitoja, joilla pyritään hoitamaan mm. syöpäpotilaiden oireita ja parantamaan elämänlaatua.

Vaikka asiasta ei ole olemassa ja tuskin koskaan tuleekaan aukottomia tieteellisiä tutkimuksia, monella on omakohtaisia kokemuksia äänten parantavasta voimasta kuten edellä mainitussa ystäväni esimerkissä.

Itseasiassa taajuuksia on käytetty jo muinaisissa kulttuureissa vuosituhansien ajan, joten kyse ei todellakaan ole mistään uudesta asiasta. Jotkut tutkijat jopa arvelevat, että Egyptin pyramidit on rakennettu jollain tapaa erilaisia taajuuksia käyttämällä. Se voisi selittää, miten suuret kivet on saatu kuljetettua.

Tiede tulee tässäkin perässä ja myöhemmin saamme varmasti vahvistusta asiaan minkä moni on jo itse kokenut toimivaksi.

Parantavat taajuudet tukevat henkistä ja fyysistä hyvinvointia

Intian perinteessä on käytetty hyvin pitkään mantroja ja musiikkia osana esimerkiksi Ayuervedisia-hoitoja. Kiinalainen lääketiede käyttää meridiaanien energiavirtauksiin liittyviä äänihoitoja esimerkiksi akupunktion yhteydessä.

Muinaisessa Egyptissä on käytetty musiikkia ja ääniä hoidoissa. Esimerkiksi egyptiläiset papit saattoivat käyttää erityisiä soittimia tai lauluja parantaakseen sairauksia.

Kalevalassa puhutaan ihan samasta asiasta, eri sanoin.

Shamanistisessa perinteessä rumpu ja rummun ääni on ollut tärkeä osa rituaaleja.

”Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että rummun rytmikäs syke aiheuttaa aivojen siirtymisen normaalista päivärytmistä theta-taajuudelle, joka yhdistetään uniin, hypnoottisiin mielikuviin ja transsiin.”
- Lehto Ry.

Itselläni on kaksi minulle tehtyä rumpua, joissa on ihmeellinen ääni. Kun alan soittaa rummulla, tunnen kylmät väreet, ja huomaan miten aivojen taajuudet laskevat ja siirryn tietoisen ajattelun beta-aalloilta alfa-aalloille. Olen käyttänyt rumpuja live-tapahtumissa, kuten hypnosynnytys kurssilaisten -seremoniassa. Rummuttaessani osallistujat ovat vaipuneet syvään rentouden tilaan. (Rummutustani voi kuulla Sydämen rumpu -meditaatiossa.)

Monissa alkuperäiskansoissa esimerkiksi Pohjois-Amerikan alkuperäisväestöllä on perinteitä, joissa käytetään rummutusta, laulua ja muita ääniä hengellisiin ja parantaviin tarkoituksiin. Myös Australian alkuperäiskansat, aborginaalit, ovat käyttäneet didgeridoota ja muita perinteisiä soittimia seremonioissa, joilla on parantava ja hengellinen merkitys.

Afrikka on erityisen tunnettu parantavista rytmeistään. Siellä käytetään laulua, rumpuja ja tanssia osana parantavia seremonioita ja yhteisöllistä terveydenhoitoa.

Tiibetissä munkkien laulua ja tiibetiläisiä äänimaljoja eli soivia kulhoja on perinteisesti käytetty meditaatiossa ja parantamisessa. Mongoliassa on kurkkulauluperinne, jota kutsutaan höömiksi. Tämä kurkkulaulun ja äänimaljojen terapeuttinen käyttö on levinnyt nykyään myös meidän kulttuuriimme.

Solfeggio-taajuudet: Musiikin taikuutta vai tieteellistä faktaa?

Tiettyjen ääni- ja sähköaaltojen taajuudet ovat parantavia ja terveyttä edistäviä. Tällaisia taajuuksia kutsutaan usein parantaviksi tai terapeuttisiksi taajuuksiksi. Erityisen vaikuttavia ovat solfeggio-taajuuksiksi kuvatut parantavat taajuudet. Solfeggio-taajuudet soivat huomattavasti korkeammalta kuin binauraaliset taajuudet.

Solfeggio-taajuudet ovat musiikin tiettyjä sävelkorkeuksia, joilla on koettu olevan parantavia vaikutuksia. On monia taajuuksia joilla on jokaisella omat erityiset vaikutuksensa kehoon ja mieleen

Mitä ovat parantavat taajuudet ja miten ne vaikuttavat meihin?

Kukin taajuusalue liittyy eri asioihin, ja niitä voidaan käyttää musiikissa, ääniterapioissa ja meditaatioissa. Esimerkiksi meditaatioissa käytetyt solfeggio-taajuudet, edistävät rentoutumista ja hyvinvointia. Omassa meditaatiokirjastossani on useissa meditaatioissa käytetty näitä parantavia taajuuksia. Alla kerron yleisimmistä parantavista taajuuksista ja niiden vaikutuksista.

Vagushermo ja ääni

Parantavan äänen voi tuottaa myös itse, omalla kehollaan. Huippusuositussa Vagushermoharjoituksessa, jota voi käyttää akuutissa stresssitilassa, vaikutetaan kehoon äänen kautta. Hyminäharjoituksen, jonka ohjaan Vagushermoharjoituksessa, tiedetään aktivoivan vagushermoa. Vagushermon aktivoituessa keho siirtyy stressin tilasta rauhan ja yhteyden tilaan.

 


Parantavat taajuudet ja niiden merkitys 

369 Hz - Pelon ja häpeän poistaminen

Tämän taajuuden avulla voidaan tukea pelon, syyllisyyden ja muiden haastavien tunteiden käsittelyä.

Mielenkiintoinen huomio taajuuksista on, että jos jokin tietty taajuus ärsyttää eli triggeröi, on taajuudella "töitä". Esimerkiksi eräs ihminen, joka kertoi todella vahvasta kuukautishäpeästä, ei alkuun tykännyt lainkaan kuunnella Kauniit kuukautiset -meditatiivista tarinaa, sillä taajuus ärsytti häntä. Hän kuitenkin sitkeästi kuunteli äänikirjaa ja työsti sen avulla kuukautishäpeänsä juurisyyn. Eräällä kerralla hän hän huomasi, ettei äänitteen taustataajuus enää triggeröinyt lainkaan! Seuraavat kuukautiset olivat kivuttomat. Ääni oli parantanut hänen kuukautisensa tunnetasolla, ja tulos näkyi fyysisellä tasolla. Vuotokaan ei ollut enää runsasta, vaan normaalia.

 

417 Hz - Muutoksen taajuus

Tämän taajuuden sanotaan liittyvän muutoksen luomiseen.

 

432 Hz - Luonnonharmonia

Moni kokee, että musiikki mikä on sävelletty 432 Hz:ssä saa aikaan positiivisia tunnetiloja sekä auttaa rentoutumaan ja luomaan rauhallisemman olotilan verrattuna perinteiseen 440 Hz sävellettyyn musiikkiin. 432 Hz liittyy luonnon harmoniaan ja resonoi luonnon rytmeihin. Se auttaa meitäkin virittymään siis luonnolliseen taajuuteemme mikä tukee hyvinvointia.

  • Tätä taajuutta on käytetty upeassa Tulevaisuus järvenä -meditatiivisessa tarinassa. 

528 Hz - Rakkauden taajuus

Yksi tunnetuimmista solfeggio-taajuuksista on 528 Hz, jota kutsutaan usein rakkauden taajuudeksi. Tämä taajuus voi vaikuttaa solujen DNA:an ja siten edistää parantumista.

 

639 Hz - Ihmissuhteiden taajuus

Tämä taajuus liitetään usein ihmissuhteisiin ja sen kuunteleminen voi parantaa kommunikaatiota ja ihmissuhteita ja luoda harmoniaa.

 

741 Hz - Itseilmaisun taajuus

Tätä taajuutta voi käyttää itseilmaisun ja luovuuden tukemiseen.

 

852 Hz - Sisäisen tiedon taajuus

Kun haluan vahvistaa yhteyttä intuitiiviseen sisäiseen tietoon käytä tätä taajuutta.

 

963 Hz - Korkeamman tietoisuuden taajuus

Tämä taajuus liitetään korkeampaan tietoisuuteen ja yhteyteen universaalin tietoisuuden kanssa.
 

1000 Hz - Kudosparanemisen taajuus

Tämä taajuus on liitetty kudosparanemiseen


1200 Hz - Rentoutumisen taajuus

Korkeat taajuudet kuten 1200 Hz voivat olla osana ääniterapiaa ja niitä käytetään syviin rentoutumisen ja meditatiivisten tilojen luomiseen.

Olen käyttänyt yllä mainittuja parantavia taajuuksia lukuisissa meditaatioissani.

Eli ei muuta kuin kokeilemaan!

Voit tutustua meditaatiokirjastooni tästä linkistä ja kokeilla meditaatioita veloituksetta viikon ajan.

 

 Rakkaudella,

Maria Nordin

PS. Jos innostuit parantavista taajuuksista ja taajuuksista yleisesti, suosittelen katsomaan tämän YouTube-videon: 

 

Close

Select Your Language